Som det er tilfældet for gf_oms_3 i virksomhedsregisteret er der også fejl i variablen gf_oms_3 i virksomhedsregistret i 2013.

Hvis man summerer gf_oms_3 i en tabel med branche (11 gruppering) i rækker og regioner i kolonner, så ser det fint ud, indtil man kommer til rækken og kolonnen med i alt (og Hovedstaden, i alt). Så stikker det helt af for Hovedstaden og Handel og transport. Det ser ud til, at i alt bliver til summen af de enkelte elementer ganget med 10.000.000