turisme - findes business i samkline

vivi schmidt posted this 11 februar 2015

Hvor finder man forretningsturisme for danske og udenlandske, endags- og overnattende turister ? Er det en bestemt branchekode eller er det kun visitDenmark, der har adgang til disse tal ? Og hvad henviser før-ferie forbrug, samt privat forbrug s.f.a udlændinges arbejde i Danmark i LINE2 ? mvh vivi

2 Comments
Order By: Standard | Newest | Votes
Jie Zhang posted this 12 februar 2015

Det har vi altid danske og udenlandske forretnings overnattende turister med. BASISversion har ikke lavet præsentation for Danske forretings turister. Vi har lavet fornylig. Antal af danske forretnings endags besøgende kommer fra TU (transport undersøgelse) fra DTU (2006-2010). Vi har opdateret for denne version af modellen. Du kan find disse tal under Table D.

Vi vil kigge på turist før-rejse forbrug i præsentation. Nej udlændinger som arbejder i Danmark er ikke turister. mvh Jie

vivi schmidt posted this 25 marts 2015

Hejsa

Vil du skære det ud i pap for mig: skal danske forretningsturisme lægges til summen af turismeforbrug i tabel D.1 , altså er dansk endagsforretningsturisme allerede inkluderet i dansk endagsturisme og er dansk overnatnings-forretningsturisme allerede inkluderet i dansk overnatningsturisme i Tabel D ?

Grunden til jeg spørger er, at når jeg samligner turismeforbrugstal i VisitDk-publikationen med basisversionens tal stemmer det hele - næsten - hvis jeg til basisversionens turismeforbrug (udlændiges + danskeres overnatnings- og endagsturisme, samt danskeres førrejseforbrug) lægger forbrug fra danske endags- og overnatningsforretningsturisme. MEN som jeg forstår dit svar er danske forretnings endags- og overnatningsturisme allerede med i det summerede turismeforbrug.  

Hvad er før-rejse forbrug ?

Vh Vivi


Our 61 members have posted 292 times in 110 discussions