Socioøkonomisk status i nye pivottabel

Per Christensen posted this 16 januar 2020

Kan det passe, at jeg ikke kan fordele befolkningen på socioøkonomisk status i en af de nye pivottabeller? Jeg kan se, at der er tabeller, der hver især ser på arbejdsstyrken, beskæftigelsen eller de arbejdsløse. Jeg er dog interesseret i at se på, hvor stor en andel af befolkningen, der er i de enkelte socioøkonomiske kategorier.

Jeg gik egentlig ud fra, at jeg kunne se det i tabel A.0.2: Socioøkonomisk status af befolkning i alt, men det ser dog lidt mærkelig ud, synes jeg. Og det skal siges, at jeg er vant til at arbejde med pivottabeller.

Jeg forstår simpelthen ikke variablen UBGSOCS, som jeg ville tro var variablen for socioøkonomisk status. Men den har værdier, der går fra -4924,57 til 53504,85, og det ser således ikke ud til, at den fungerer som en variabel, man fordeler på i stil med kommune, alder og uddannelse. Det ser derimod ud til, at det er en variabel, man summer på, hvilket også er den indstillingen, når man åbner filen.

Den samlede sum på tværs af alle kommuner i 2017 er 2.926.839. Men hvad dækker det over? Det lugter lidt af den samlede arbejdsstyrke, men det er vel ikke det, tabellen er udtryk for?

Og hvad betyder de negative værdier, som i øvrigt alle ligger i fremskrivningsårene?

Venlig hilsen Per

2 Comments
Order By: Standard | Newest | Votes
Nino posted this 20 januar 2020

Kære Per,

Generelt var socioøkonomisk status sektionen opbygget med flere sub-variabler, som var vi nødt til at slå dem i en Pivot. 

Måske virkede den ikke som vi håbede på. Det var godt at du siger den.

Vi tjekker den i denne uge og vender tilbage hurtigst muligt.

Venlig Hilsen,

Nino

 

 

Nino posted this 28 januar 2020

Kære Per,

Efter at jeg har undersøgt tabel A.0.2, jeg bliver nødt til indrømme, at det har du ret i. Soc-status er opsummeret og det giver ikke mening. Vi bliver nødt til at finde løsningen for den, jeg ved ikke endnu, hvordan er det smartest måde at lave, men jeg bliver nødt til at brainstorme med team.

vedr. -4924,57 til 53504,85 værdier, som du nævner, jeg kan ikke helt genkende dem. Der er negative tal for Christiansø, men det er kun ca. -45 personer i 2040 og det bare følger trenden. Det skal jo lige håndteres. Generalt set, bliver vi nødt til at finde løsningen med den tabels presentationen, så at I kan se forskellige typer soc-status.

Venligst, læg mærke til at fremskrivningstal i vises med decimaltal. Vi arbejder med at finde ud af hvordan kan man udtrække tabeller, som viser ikke decimaltal. 

Vi vender tilbage.

vh

Nino


Our 53 members have posted 290 times in 109 discussions