RHSA2020 er nu tilgængelig

Jens posted this 01 februar 2021

RHSA2020 Velfærdsmodel med stock-flow "2.0" befolkningsfremskrivning og opdateret ADAM-forløb er nu tilgængelig i mappen

D:\data\OM_Modeller_702810\Sundhed\RHSA_2020\Præsentation 2.0

Mvh  Jens

3 Comments
Order By: Standard | Newest | Votes
Jens posted this 23 februar 2021

Befolkningsfremskrivningen i RHSA2020 Velfærdsmodellen er opdateret med

- dimensionering af optag på sosu- og speciallægeuddannelser, samt

- bedre skalering af grundforløbet til DSTs befolkningsfremskrivning.

Modellens fremskrivningsresultater findes i mappen

D:\data\OM_Modeller_702810\Sundhed\RHSA_2020\Præsentation 2.1

Der forventes ikke yderligere opdateringer af RHSA2020, med mindre flere regioner ønsker at føje deres egne hospitalsorganisationsdata til modellen.

Mvh  Jens

Last edited 23 februar 2021

Jens posted this 06 maj 2021

I RHSA2020 er speciallægers uddannelsesfremskrivning og arbejdskraftudbud gjort mere detaljeret mens fremskrivningen af kompetenceefterspørgsel i sundhedssektoren er gjort mere robust. Modellens fremskrivningsresultater findes i mappen

D:\data\OM_Modeller_702810\Sundhed\RHSA_2020\Præsentation 2.2

Mvh  Jens

Jens posted this 04 juni 2021

På Region Hovedstadens foranledning er der lavet en variant af RHSA2020, hvor de enkelte speciallægeuddannelser optræder helt disaggregeret og arbejdskraftsammensætningen i almen praksis er fastholdt som i 2019. Variantens fremskrivningsresultater findes i mappen

D:\data\OM_Modeller_702810\Sundhed\RHSA_2020\Præsentation 3.0

Planen er at tilføje Region Nordjyllands (og evt. andre regioners) organisationsoplysninger og bruge denne version med helt detaljerede lægespecialer som udgangspunkt for RHSA2021.

Mvh  Jens


Our 53 members have posted 290 times in 109 discussions