Persondata 2020 i Peg-og-klik

Jens posted this 02 juli 2021

En meget foreløbig version af persondata for 2020 er nu tilgængelige i Peg-og-klik. Indtil videre er kun basale demografiske oplysninger (pr ultimo 2020) og uddannelsesoplysninger (pr ultimo oktober 2020) tilgængelige. Yderligere data vil blive tilføjet efterhånden som de bliver tilgængelige fra DST.

Mvh  Jens

2 Comments
Order By: Standard | Newest | Votes
Jens posted this 07 februar 2022

Persondata for 2020 er nu opdateret med RAS-beskæftigelse, indkomster mm. og er nu næsten komplet. Det eneste, der nu mangler er

- SOC_STATUS_KODE for tilstande udenfor arbejdsmarkedet (koder 300+) og (pendlings) AFSTAND, som begge tilføjes når komplet RAS bliver tilgængelig, dvs. formentlig til maj.

- Subkommunale arbejdsstedsoplysninger fra BYSTRA. Det er usikkert om BYSTRA fortsætter så vi arbejder på at finde andre kilder til oplysningerne, eller så mange som muligt. [BYSTRA2019 er ikke opdateret/leveret fra DST så i stedet er BYSTRA2018 anvendt; det giver mindre præcise resultater i Peg-og-klik2019.]

- LPR-variabler som beskrives nedenfor; de tilføjes 2019 og 2020 når LPR3 bliver tilgængeligt.

Derudover er der tilføjet nogle overordnede sundheds- og forældreoplysninger til Peg-og-klik:

- BRUHON_*-, YdlAnt_*-, LPR_ANT_*- og LPR_DRG_*-variabler med udvalgte sundhedsoplysninger fra SSSY og LPR2.

- SOC_*-, BESK_*-, HFAUDD/HFFSP/HF_*-, og PERINDKIALT_*-variabler med forældreoplysninger.

Nærmere beskrivelse af disse variabler findes i notatet "Kort om Peg-og-klik", som ligger på forskermaskinen ved siden af genvejen til Peg-og-klik.

Mvh  Jens

Jens posted this 03 juni 2022

Nu er persondata 2020 i Peg-og-klik opdateret med værdier af SOC_STATUS_KODE for tilstande udenfor arbejdsmarkedet. Der er også tilføjet variabel LOENTIMER_ALLE, som medtager selvstændige og medhjælpende ægtefællers (imputerede) arbejdstimer fra AMR.

AFSTAND, subkommunale arbejdsstedsoplysninger og sundhedsoplysninger opdateres som tidligere nævnt når de nødvendige data bliver tilgængelige.

Mvh  Jens


Our 53 members have posted 290 times in 109 discussions