Persondata 2018 i Peg-og-klik

Jens posted this 12 november 2019

Persondata for 2018 er nu tilgængelige i Peg-og-klik. Alle kildedata er endnu ikke tilgængelige så datasættet mangler indkomster (forventes tilføjet i 2019) og subkommunale arbejdsstedsoplysninger (forventes tilføjet oktober 2020), men indeholder altså befolkning, (RAS-) beskæftigelse, uddannelser, mv.

Mvh  Jens

2 Comments
Order By: Standard | Newest | Votes
Jens posted this 17 april 2020

Vi har fået RAS2016-2018 genleveret så persondata for disse år er genkørt og tilgængelige i Peg-og-klik. I 2016-2017 er der kun få ændringer, mest i arbejdsstedsadresser og afledte subkommunale variabler.

I 2018 er tilføjet indkomstdata og fuld RAS, så der nu er pendlingsafstand og alle værdier af SOC_STATUS_KODE; der mangler kun arbjdssteders subkommunale oplysninger (ARBSOGN, ARBSTORHED mv.) som forventes til efteråret.

Derudover er disse variabler tilføjet:

- BOERN_I_FAMILIEN: Antal personer i familien der højest er 18 år.

- HFAUDD_AAR: Det skoleår højest fuldførte uddannelse er opnået. Et "skoleår" går fra oktober året før indtil september. Variablen er baseret på DST-variablen VFRA.

- UDD_AFBRUDT_AAR: Det kalenderår hvor seneste uddannelse blev afbrudt.

- UDD_AFBRUDT_UDDAAR: Det skoleår hvor seneste uddannelse blev afbrudt.

- UDD_AFBRUDT_MDR: Antal måneder siden seneste uddannelse blev afbrudt, pr udgangen af året.

Mvh  Jens

Jens posted this 30 september 2020

Vi har modtaget BYSTRA2018 fra DST. De data er nu kørt på persondata og er tilgængelige i Peg-og-klik. Det drejer sig variablerne ARBSOGN, ARBPOSTNR, ARBDSTNAVN, etc.

Det betyder at alle datakilder nu er inkluderet i persongrunddata for 2018.

Mvh  Jens


Our 53 members have posted 290 times in 109 discussions