Peg-og-klik med 2015-data

Jens posted this 05 april 2017

Personmikrodata er opdateret med 2015 og samtidig er data for 2000-2014 genkørt.

Subkommunale variabler er kun komplette frem til 2013. Fra 2014 er DST ved at omlægge produktionen af subkommunale variabler for arbejdssteder så dem får vi først "når de er færdige". Vi forventer, som i tidligere år, at få 2015- subkommunale variabler for boliger til efteråret.

De tidligere år er genkørt idet vi fra DST har fået opdaterede/rettede RAS2008-2014. Dette har direkte betydning i årene 2008-2014 og indirekte i 2000-2007 hvor RAS2008 er brugt til at prædiktere SOC_STATUS_KODE, som i de år altså er simuleret.

Variablen SOC_STATUS_KODE mangler enkelte værdier i RAS2015 ('511 Personer under uddannelse (ordinær)', '514 Kursister' og '515 Produktionsskoleelever'). Modellen fungerer uden disse værdier, og de kommer med i mikrodata til Peg-og-klik når vi får rettelse/opdatering fra DST.

Last edited 05 april 2017

1 Comments
Order By: Standard | Newest | Votes
Jens posted this 22 august 2017

Virksomhedsmikrodata er opdateret med 2015, og disse er nu tilgængelige i Peg-og-klik.

RAS2015 er blevet genleveret så variablen SOC_STATUS_KODE i personmikrodata har nu alle værdier, og AFSTAND findes nu også for 2015.


Our 61 members have posted 292 times in 110 discussions