Peg-og-klik med 2014-data

Jens posted this 02 august 2016

Mikrodata er opdateret med 2014 og samtidig er data for 2008-2013 genkørt.

 

Peg-og-klik har fået tilføjet mulighed for at trække tidsserier samt kontrollere for "tynde celler" og dominanskriterium og automatisk blænde disse celler.

Bemærk at det som altid er den person, som hjemsender en fil, der er ansvarlig for indholdet. Se reglerne for hjemsendelse ("Retningslinier for hjemsendelse af forskningsresultater", specielt "Detaljerede tabeller bør ikke hjemsendes" på side 3) her: http://dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Vejledninger

 

Kontrol af "tynde celler" og dominanskriterium består i at:

- Tynde celler: Celler som er baseret på 1-2 observationer blændes med "(N<3)". Dette kan fravælges.

- Dominans: Sum-celler hvor de to største værdier tilsammen udgør 80% blændes med "(Dom)". Dette kan fravælges.

Kun hvis kontrol af både tynde celler og dominanskriterium er fravalgt vises række- og søjlesummer i tabellerne, da det ellers kan være muligt at regne baglæns.

 

Tidsserier trækkes ved at:

- Angive seriens start-år under "Serie fra år"

- Evt ændre "Serie til år"

- Ellers gøre som sædvanligt

 

Feedback

Alle er meget velkomne til at afprøve, teste og vurdere hvordan serier og kontrol fungerer. Al feedback og forslag til ændringer og forbedringer er meget velkomne, enten her eller til min mail. Jeg vil især sætte pris på input i løbet af august/september og så samle op derefter.

Last edited 02 august 2016

1 Comments
Order By: Standard | Newest | Votes
Jens posted this 04 november 2016

Udtræk af serier bør nu virke for alle

Den del af programmet som udtrækker serier er blevet omformuleret en smule sådan at det nu bør virke på alle brugermaskiner. Alle derfor indbydes (igen) til at afprøve/bruge og kommentere på funktionalitet/brugbarhed/etc.

[Jeg er ærlig talt ikke sikker på hvad problemet var; alt fungerede fint på CRT-maskiner men ikke på brugeres maskiner. Mit bedste gæt er, at der er en lille forskel i håndtering af makroer mellem SAS 9.1 som ligger på de fleste brugermaskiner, og SAS 9.2 som jeg har brugt til at udvikle.]

Last edited 04 november 2016


Our 52 members have posted 292 times in 110 discussions