I forbindelse med at vi har fået udvidet adgang til befolknings- og uddannelsesregistrene, er persondata 2008-2016 genkørt og har fået tilføjet variabler, som nu er tilgængelige i Peg-og-klik.

Nye variabler fra UDDA: ALMAUDD, ALMINSTNR, ALM_VFRA, ERHAUDD, ERHINSTNR, ERH_VFRA, HFINSTNR, HF_KILDE.

Afledte variabler:
- HFAUDD_KOM, UDD_KOM, ALM_KOM, ERH_KOM: Hvor uddannelsen blev afsluttet.
- INDV_FOERSTE og INDV_SENESTE: Første og seneste indvandringsår.
- NYFOEDT: 1 hvis den 0-årige er født i landet (og altså ikke er indvandret)
- DOER: 1 hvis personen dør inden udgangen af efterfølgende år (og altså ikke udvandrer)
...til sammen kan de to sidste fx hjælpe med at adskille migranter og indfødte i primo/ultimotabeller.

Last edited 16 november 2018