Uddannelsesdata er forskellige fra statistikbanken

Steinar Stefansson posted this 17 august 2015

I forbindelse med den nye augustversionen har jeg været ved at trække data for arbejdsstyrken og beskæftigelsen mv. fordelt på uddannelse. I denne forbindelse ser det ud til at der er forskelle i uddannelsesfordelingen i tallene fra SAM-K sammenlignet med tilsvarende tal fra statistikbanken.

Den samlede arbejdsstyrke og beskæftigelse (2013) er dog ens i SAM-K og statistikbanken.

Men når data for 2013 fordeles på uddannelse, er der markant flere ufaglærte i beskæftigelse og i arbejdsstyrken i SAM-K end i statistikbanken (forskel på ca. 14% for hele landet og Midtjylland). Endvidere er der lidt flere KVU'ere (forskel på 5% i hele landet og 2% i Midtjylland).

Tilsvarende er der færre faglærte, MVU'ere og LVU'ere i SAM-K end i statistikbanken. Jeg har kun sammenlignet for 2013 i hele landet og Midtjylland.

Så vidt jeg kan erindre, så plejer disse data fra SAM-K og statistikbanken at være sammenlignelige.

Derudover har jeg et spørgsmål vedr. fremskrivningen. Det ser ud til at "uddannelsesbalancen" har ændret sig en hel del. Jeg har dog kun kigget på uddannelsesbalancen på 10 års sigt i Midtjylland. Helt overordnet ser der ud til at blive større overskud af ufaglærte end i den seneste version - og så ser det ud til at opstå underskud af alle hovedgrupper med en kompetencegivende uddannelse i modsætning til den seneste version, hvor der bl.a. var udsigt til overskud af LVU'ere. Er der en særlig forklaring på den store ændring i uddannelsesbalancen?

Last edited 17 august 2015

1 Comments
Order By: Standard | Newest | Votes
Jens posted this 31 august 2015

Hej Steinar

Se http://brugerforum.crt.dk/chat/gruppering-af-uddannelser hvor jeg har skrevet lidt om Statistikbankens nye gruppering af uddannelser.

Mvh Jens


Our 62 members have posted 273 times in 102 discussions