tilgang til erhvervsuddannelse

vivi schmidt posted this 09 november 2015

Hejsa

Jeg kan ikke finde variabelen IGINSTNR i peg-og-klik selvom den fremgår af variabellisten. Vil I hjælpe?

Jeg har brug for at vide noget om det fremtidige elevoptag på erhvervsskolerne (EUS Udbudsrunde som andre Regioner sikkert også er interesseret i at kunne sige noget om)  og ville derfor gerne have den variabel som DST benævner tilgang og hvor der er renset for visse skift mellem uddannelserne. Har I overvejet denne variabel?

I sidste ende vil jeg nemlig gerne kunne krydse denne tilgangsvariabel med sogne

Vh VIvi

2 Comments
Order By: Standard | Newest | Votes
Irena S posted this 09 november 2015

Hi Vivi,

Som jeg husker, der ikke er IGINSTNR-variablen i peg-og-klik. Der var, på en tid, en aggregeringsfil, som hed "INSTNR" eller lign., men jeg ved ikke nu, om den stadigvæk eksisterer i peg-og-klik.

Variablen er en 6-digit kode. Første 3 cifre er kommune kode. Men siden 2006-2007 (som jeg husker) var der blevet dannet særlige IGINSTNR, der har koder, som begynder med 280XXX. Altså, det er nye institutioner, vi ikke kan finde kommune numre.

Man kan få den variabel aggregeret på ønsket niveau, enten man kan få den på detaljeret niveau (alle instituionsnumre) eller på kommune niveau (institutionskommune, hvor institution ligger i, ud over numrene, der begynder med 280).

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål, bare sig til.

Jeg har adgang til forsker maskine igen d. 27.11.

Med venlig hilsen, irena

vivi schmidt posted this 10 november 2015

tak for svar Irena

Blot til info: I peg-og-klik er følgende fmt´er: IGINSTNR, IGINSTNR_T, IGINSTNR_KT, det var derfor jeg troede at variablen måtte være der et sted. Jeg kan se i TIMES at INSTNR varibablen skal kobles med en variabel- også fra institutionsregistret- der angiver institutionens beliggenhed (BELKOM)

vh Vivi


Our 53 members have posted 286 times in 108 discussions