Registerdata og beskæftigelse

Per Christensen posted this 24 september 2015

Det ser ud til, at der er noget galt med de seneste registerdata. Hvis jeg laver en kørsel for 2013, bruger populationen alle beskæftigede og fordeler ud på arbejdsstedskommune får jeg noget der ligner 559.000 i Region Midtjylland. Det skulle retteligt være 612.540, som det er tilfældet i Statistikbanken og i SAM-K.

Og hvis man i stedet bruger populationen alle personer og benytter sig af variablen SOCSTIL1, så ser det også ud til, at de tilhørende aggregeringer alle indeholder en eller anden fejl.

 

Venlig hilsen Per 

3 Comments
Order By: Standard | Newest | Votes
Bjarne posted this 24 september 2015

Kære Per

Vi vil kigge på det: umiddelbart tror jeg at det er Jens og Irena, som går ind i det, da jeg forstår, at data i SAM-K (som stammer fra registerdata ???) passer med statistikanken??

Men måske kunne vi vende det på mødet i morgen?

Venlig hilsen

Bjarne

Per Christensen posted this 30 september 2015

Hej Jens og Bjarne

Tak for et godt møde i fredags.

Har I haft mulighed for at se på dette? Det er ret presserende for os, da vi er i gang med nogle analyser, hvor vi er meget afhængige af beskæftigelsestal fra personregistret.

Jens posted this 01 oktober 2015

Hej Per

Tak for at gøre opmærksom på prolemet. Jeg har ændret nøglevariabler i grunddata og hvordan de virker i Peg-og-klik så populationerne nu skulle passe bedre.

Her står lidt om populationerne generelt:

http://brugerforum.crt.dk/chat/ras-besk%C3%A6ftiggelses-tal-fra-2008-og-frem?postbadges=true

Mvh  Jens


Our 62 members have posted 273 times in 102 discussions