RASFUNKKODE i mikrodata

Per Christensen posted this 11 april 2017

Har været ved at køre RAS-beskæftigede i 2015 fordelt på sektor (RASFUNKKODE). Jeg har brugt aggregeringen RASFUNKKODE_3A, men det hele ryger i uoplyst.

Jeg tror, at det var sidste eller forrige år, at variablen fik nye værdier, men det ser nu umiddelbart ud til, at den pågældende aggregering er korrekt.

Er det noget I vil kigge på?

4 Comments
Order By: Standard | Newest | Votes
Jens posted this 11 april 2017

Hej Per

Jeg ser på det til tirsdag efter påske.

Mvh  Jens

Jens posted this 18 april 2017

Variablen er i øjeblikket blank (og ryger derfor i uoplyst) idet den ikke var med i seneste RAS-rettelse. Jeg undersøger, hvordan vi får den genleveret og vender så tilbage.

Jens posted this 20 april 2017

Variablen er udgået og har også tidligere været blank, i hvert fald i foregående RAS2008-2014. DST henviser i stedet til variablen ARB_SEKTORKODE som også er tilgængelig i Peg-og-klik. Den har et ret disaggregeret format, vil det give mening at aggregere på sidste ciffer?

http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/moduldata-for-arbejdsmarked/arb-sektorkode

Last edited 20 april 2017

Per Christensen posted this 20 april 2017

Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvad du mener med at aggregere på sidste ciffer.

Har dog fundet vedhæftede notat fra DST omkring overgangen til den nye sektorkode og vedlægger også et hurtigt bud på aggregering.


Our 69 members have posted 285 times in 107 discussions