Det "nye" RAS-register vi har modtaget for 2008-2013 er ikke opgjort for de enkelte års ultimobefolkning som de tidligere RAS har været men anvender imod novemberbefolkningen svarende til opgørelsestidspunktet.

Det vil sige, at RAS-populationen er lidt anderledes end ultimobefolkningen som de fleste andre registre anvender som population (indkomst, uddannelse, ...) idet personer som er udvandret eller døde mellem november og årets udgang er i RAS men ikke andre registre mens personer som er indvandret eller født mellem november og årets udgang mangler i RAS.

For at kunne trække tabeller baseret på den rette population i Peg-og-klik er de mulige populationer for persondata nu:

1. Standardbefolkning, alle personer
2. Standardbefolkning, alle 16-64 år
3. Standardbefolkning, alle 25-64 år
4. RAS-befolkning, alle personer
5. RAS-befolkning, alle personer

Bemærk: De fleste variabler (alt som ikke kommer fra RAS) vil mangle for de personer i RAS-befolkningen som ikke findes i ultimobefolkningen. Tilsvarende mangler RAS-variabler (fx socstil, beskæftigelse) for de personer i standardbefolkningen som ikke er i RAS.

...Sig til hvis der er er brug for flere eller andre afgrænsninger af populationen.