Prognose for bygge- og anlægsbeskæftigelsen

Per Christensen posted this 04 december 2017

Niras har for Regionernes videncenter for miljø og ressourcer lavet et udkast til fremskrivning af råstofforbruget i Region Midtjylland. Jeg ved ikke, om de også laver for de andre regioner, men det tænker jeg.

Fremskrivningen bygger i høj grad på en prognose for bygge- og anlægsbeskæftigelsen, hvor de tilsyneladende har fået leveret et udtræk fra CRT. Her har de følgende figur, der viser forskellen mellem den seneste og en tidligere prognose. Som det ses, stikker den seneste prognose helt af fra 2025 og fremefter.

Jeg har været inde og kigge på ADAM-fremskrivningen i den seneste model. Her kan man se, at fremskrivningen uden orlov er forholdsvis stabil, mens fremskrivningen med orlov stikker helt af.

Har jeg ikke ret i, at det må være en fejl? Og i givet fald, hvad betyder det så for fremskrivningerne i basismodellen?

 

 

2 Comments
Order By: Standard | Newest | Votes
Irena S posted this 12 december 2017

Kære Per, 

Tak for din kommentar. 

Først og fremmest, kunne du sige hvilken ”den seneste og en tidligere prognose” du henviser dig til?

Det ville være næmmere at kigge og tjekke det i en specifik version af modellen. 

Generalt, i vores sidste basis version (april) og kommende basis version (december) anvender vi ADAM beskæftigelse uden orlov (qn), dvs. at qn er, som du har markeret, forholdsvis stabilt end beskæftigelse med orlov (q), og den er brugt til justere vores beskæftigelsesfremskrivning. 

I næste version (næste år) skal vi bruge beskæftigelse med orlov (q) til at justere beskæftigelsesfremskrivning, fordi den stemmer sammen med Nationalregnskab. 

Svarer det til dit spørgsmål? Ellers sig endeligt til. 

Med venlig hilsen, irena

Per Christensen posted this 14 december 2017

Kære Irina

Jeg er ikke helt sikker på præcis, hvilken af versionerne, der er tale om. Dog kan jeg se, at det kun er i April2017 og i endnu højere grad den nye December2017, at ADAMs fremskrivning af bygge og anlægs beskæftigelse inklusiv orlov stikker helt af fra beskæftigelsen uden orlov.

I de tidligere versioner følger ADAMs fremskrivning af bygge og anlægs beskæftigelse inklusiv orlov stort set beskæftigelsen uden orlov.

Jeg har dog behov for at få afklaret, om ikke det er en fejl, at ADAMs fremskrivning viser, at i 2040 er bygge og anlægs beskæftigelse inklusiv orlov 96.000 eller 44% større end bygge og anlægs beskæftigelse uden orlov?

Som jeg umiddelbart kan se, at det kun for bygge og anlæg, at det er gældende.

Og hvis vi fremover skal til at bruge beskæftigelse med orlov, at det vel ekstra vigtigt at få afklaret.

Og med hensyn til NIRAS er det jo helt tydeligt, at det er beskæftigelse MED orlov, som de har fået leveret. Jeg ved i øvrigt ikke, hvem der har leveret data. Kan kun se, at det er CRT, der er kilde.

Med venlig hilsen, Per 


Our 56 members have posted 277 times in 104 discussions