Når jeg vil ind og se tabeller under KVALITETStjek i den basisversion_jan2015, får jeg en række fejlmeddelelser, der alle meddeler, at "filen ...J_SAMKCHECK.BSC differs from the base". Resultatet er, at tabellerne er blanding af tomme og skraverede celler.