Persondata opdateret for Peg-og-klik

Jens posted this 07 juni 2018

Siden brugergruppemøde sidste uge har vi modtaget rettedede RAS-data (ARBKOM var forkert i 2016-data). Disse er nu kørt på grunddata og tilgængelige i Peg-og-klik.

Udover ny RAS (med fx AFSTAND i 2016) er BEF blevet genkørt tilbage i tid, hvad der har ændret/tilføjet nogle variabler:

LOENTIMER: Ny fra RAS

KON

KON_RAS (køn i RAS-population)

ALDER_RAS (alder i RAS_population)

PLADS (var før FAMILIE_PLADS)

STATSB: Statsborgerskabskode

FOEDREG_KODE

VERDEL1: Som i TIMES

VEST_EJ: Som i TIMES

RegSydBop: Specificeret byområde i Region Syd

RegSydArb: Specificeret arbejdsstedsområde i Region Syd

 

Last edited 08 juni 2018

7 Comments
Order By: Standard | Newest | Votes
Per Christensen posted this 13 juni 2018

Kan det passe, at der ikke er oplysninger om privat/offentlig beskæftigelse i persondatasættet? Fordeling på RASFUNKKODE giver lutter uoplyste. Hilsen Per

Jens posted this 14 juni 2018

Hej Per

Nej det kan det ikke, men fra 2008 findes oplysningen i variablen ARB_SEKTORKODE.

Er de to variabler ens nok til at det vil være praktisk at give dem samme navn?

Mvh  Jens

Per Christensen posted this 14 juni 2018

Jeg kan i hvert fald se i TIMES under beskæftigelse for lønmodtagere, at SEKTORKODE har samme kode og tekst som FUNKKODE. Er usikker på, om det er tilstrækkeligt til, at svaret på dit spørgsmål er ja :)

Per Christensen posted this 14 juni 2018

Formatet ARB_SEKTORKODE_3a har "value ARB_SEKTORKODE_k". Har du mulighed for at gå ind og rette "k" til "3a", så formatet virker? Så slipper jeg for at skulle lave en kopi i mit eget bibliotek med et tilsvarende format.

Jens posted this 14 juni 2018

Tak, så er "k" rettet til "3a" ja... flov fejl der :-)

Nu du ser på formatet - ser 'Øvrige' ud til at indeholde de rigtige, eller kan de fordeles på offentlig/privat?

Fra næste omkørsel lægger jeg FUNKKODE-værdier i ARB_SEKTORKODE før 2008 så serien hænger sammen.

Mvh  Jens

Per Christensen posted this 14 juni 2018

Jeg har tidligere sendt vedhæftede skriv fra DST og vedhæftede forslag til sektorinddeling i tre. Som jeg læser det bør 79 ind under offentlig sektor på højeste niveau, mens 89 og 91 bør ind under privat sektor.

Jens posted this 14 juni 2018

Tak Per

Formatet ARB_SEKTORKODE_2a er nu tilgængeligt for alle.

Mvh  Jens


Our 69 members have posted 285 times in 107 discussions