Persondata for 2016 er nu klar og tilgængelige i Peg-og-klik.

Bemærk at 2016-mikrodata med subkommunale oplysninger om arbejdssteder først leveres fra DST til efteråret så disse variabler (ARBPOSTNR, ARBSOGN, ARBDSTNAVN, ARBKMSKODE, mv) er taget fra 2015-mikrodata men vil blive opdateret når de bliver leveret fra DST. Værdierne vil være "næsten fuldstændig" korrekte, men der vil være lidt flere missing indtil de "rigtige" mikrodata bliver tilgængelige.

Last edited 09 april 2018