Persondata 2019 i Peg-og-klik

Jens posted this 01 juli 2020

En meget foreløbig version af persondata for 2019 er nu tilgængelige i Peg-og-klik. Indtil videre er kun basale demografiske og uddannelsesoplysninger tilgængelige; se i Peg-og-klik, hvilke konkrete akser og variabler er tilgængelige. Yderligere data vil blive tilføjet efterhånden som de bliver tilgængelige fra DST.

Mvh  Jens

2 Comments
Order By: Standard | Newest | Votes
Jens posted this 18 januar 2021

Nu er næsten alle persondata for 2019 tilgængelige i Peg-og-klik.

Udestående er kun pendlingsafstand, detaljerede SOC_STATUS_KODEr udenfor arbejdsmarkedet (dvs der nu er beskæftigelse og ledighed men alle grupper udenfor arbejdsmarkedet er samlet i én kategori med kode 300), samt subkommunale arbejdsstedsoplysninger. De to første forventes i endelig version til marts, mens de subkommunale arbejdsstedsoplysninger først forventes til september.

Mvh  Jens

Jens posted this 2 weeks ago

I Peg-og-klik er persondata for 2019 opdateret med fuld RAS i stedet for RAS_PARTIEL.

Hovedforskellen er, at SOC_STIL_KODE nu indeholder de detaljerede værdier for tilstande udenfor arbejdsmarkedet, og at variablen (pendlings-) AFSTAND er tilføjet. Derudover er SOC_STIL_KODE og andre arbejdsmarkedsoplysninger ændret/opdateret for ca 180 personer. Som følgen deraf er beskæftigelsen ændret med nogle enkelte i RAS-befolkningen, og ca 50 i ultimobefolkningen.

Eneste udestående er nu subkommunale arbejdsstedsoplysninger, som først forventes til september/oktober.

Mvh  Jens


Our 56 members have posted 284 times in 106 discussions