Persondata for 2018 er nu tilgængelige i Peg-og-klik. Alle kildedata er endnu ikke tilgængelige så datasættet mangler indkomster (forventes tilføjet i 2019) og subkommunale arbejdsstedsoplysninger (forventes tilføjet oktober 2020), men indeholder altså befolkning, (RAS-) beskæftigelse, uddannelser, mv.

Mvh  Jens