Persondata for 2008-2017 er genkørt og tilgængelige i Peg-og-klik. Der er ingen større ændringer, men ca. 500 personer har fået opdateret indkomstoplysninger, og et mindre antal har opdaterede oplysninger om OPR_LAND og IE_TYPE.

DST er ved at omlægge boligoplysninger, så disse er ikke tilgængelige lige nu, men kommer tilbage inden længe.

Der er tilføjet variabler, som bl.a. kan bruges til at opgøre befolkningstilgang (CRT_indv, CRT_fodt) og pendling (CRT_pendling_kom, CRT_pendling_reg, CRT_pendling_29opl) som alle er 0/1-variabler så de kan summeres eller tabuleres med format som JaNej_Andet.

Mvh  Jens