Opdatering af Regional model (December version 2017)

Irena S posted this 29 januar 2018

Kære Brugere,

 

SAM-K og LINE præsentation samt SAM-K og LINE alternativ, RegArbMarUdd (80-detaljerede uddannelsesinddeling) og KVALITETstjek præsentationer blev opdaterede og ligger nu på share maskine under BASIS_2017_Dec mappe:

F:\OM_MODELLER_702810\Basis_2017_Dec\ALFRED\SAM-K og LINE

F:\OM_MODELLER_702810\Basis_2017_Dec\ALFRED\SAM-K og LINE alternativ

F:\OM_MODELLER_702810\Basis_2017_Dec\ALFRED\ SPECIALtabeller\RegArbMarUdd

F:\OM_MODELLER_702810\Basis_2017_Dec\ALFRED\ KVALITETstjek

Den gamle SAM-K og LINE præsentation hedder nu SAM-K og LINE gl, og ligger under den samme mappe.

 

!! Ny opdatering omfatter følgende informationer i forhold til den gamle BASIS_2017_Dec:

- nye uddannelsesoplysninger fra 2005 – 2015 – Jens præsenterede hvorfor og hvordan ny information adskiller sig fra tidligere version. I kan godt finde præsentationen hèr;

- fremskrivning af arbejdspladser blev rettet på den måde, at den stemmer sammen med ADAM fremskrivning – dvs. ADAM beskæftigelse med orlov – I kan tjekke beskæftigelse i KVALITETstjek præsentationen.

- i KVALITETstjek præsentation er der også kvalitetstjek af arbejdsløshed og beskæftigelse efter bopæls- og arbejdsstedskommune – forklaringer ligger i præsentationen.

I forhold til opdatering af PrimoUltimo TABELLER\PERSONER vil den præsentation være opdateret inden for denne uge.

 

Hvis I har kommentarer eller spørgsmål, sig endeligt til.

Med venlig hilsen

Irena

Last edited 29 januar 2018

4 Comments
Order By: Standard | Newest | Votes
Irena S posted this 01 februar 2018

Kære Brugere af Regional Model for Erhverv og Beskæftigelse,

I vores kommende fremskrivningsnotat, har vi noteret, at arbejdsløshed falder meget voldsomt i forhold til tidligere version. Grunden er, at vi benytter ADAM-beskæftigelse med orlov, der stiger mere end ADAM-beskæftigelse uden orlov siden 2024 (billede vedhæftet).

Vi har drøftet dette problem med ADAM gruppen. Beslutningen er, at ADAM data bliver rettet, dvs at der bliver afleveret nye ADAM data med grundforløb og VRID-forløb om 1-2 uger.

Det betyder, at Basis version bliver genkørt, og I skal forvente at få ny SAM-K og LINE i løbet af februar måned.

Vær opmærksom på, at beskæftigelse på billedet "qpae med orlov (Feb)" og "ADAM med orlov" passer perfekt sammen.

 

Hvis I har kommentarer eller spørgsmål, sig endeligt til.

 

Med venlig hilsen

Irena

Last edited 05 februar 2018

Irena S posted this 05 februar 2018

Kære Brugere af Regional Model for Erhverv og Beskæftigelse,

 

Følgende præsentationer, under BASIS_2017_Dec MAPPE, er opdaterede og ligger på share-maskine:

F:\OM_MODELLER_702810\Basis_2017_Dec\ALFRED\ SPECIALtabeller\PrimoUltimo TABELLER\PERSONER

og

F:\OM_MODELLER_702810\Basis_2017_Dec\ALFRED\ SPECIALtabeller\PrimoUltimo TABELLER\VIRKSOMHEDER

 

Med venlig hilsen

Irena

 

Nino posted this 05 februar 2018

Kære Brugere,

Der var flere spørgsmål vedrørende vores meddelse om ADAM-beskæftigelse. Jeg besluttede at skrive nogle forklaring her i brugerforum, så at alle kan læse.

På billedet vedhæftet med den tidligere meddelse vises 4 beskæftigelses tal:

- ADAM uden orlov (lilla) - den er ADAM beskæftigelsestal uden orlov fra 1996-2040. I kan se på billedet at dette variable er ca. 100 000 mennesker mindre både i historiske tal og i fremskrivning. 

- qpae uden orlov (Dec) (rød) - er LINE beskæftigelse fra december version, som vi fremskrev med ADAMs beskæftigelse uden orlov (lilla). I kan se at vækstrate mellem rød og lilla streg er næsten lige. dvs. vores beskæftigelses tal i SAM-K og LINE december 2017-version er skaleret med ADAMs beskæftigelsestal uden orlov, men det passer ikke helt til lilla streg, fordi LINE beskæftigelses historiske tal stammer fra nationalregnskab, som indeholder også de personer som er på orlov.

- ADAM med orlov (grøn) - den er ADAM beskæftigelsestal med orlov fra 1996 - 2040. I kan se på billedet at den grøn linje følger samme historiske tal som beskæftigelse i LINE (qpae), men efter 2016 fortsætter med højere vækstrate. (Her siger ADAM model gruppe at dette fremskrivningstal er forkert og de vil korrigere om et par uger). ADAM beskæftigelse med orlov har altid været variabel som vi brugte til at skalere LINE tidligere.

- qpae med orlov (Feb) (blå) - den er LINE beskæftigelse fra februar version, som vi fremskrev med ADAMs beskæftigelse med orlov (grøn). I kan ikke se blå linje på billedet fordi den ligger bag grøn-linje. Dvs. LINE beskæftigelse af februar version stemmer præcis til ADAMs beskæftigelse med Orlov. Det er fordi LINE historiske tal og ADAM-med orlov er det samme. Det også betyder at hvis vi skal have metodisk god fremskrivning vi skal vælge at skalere på ADAM-med orlov. Desværre er ADAM-med orlov fra 2017 ADAM Model er forkert. (Det gælder også til Basisversion fra april). Derfor vi besluttede at køre begge fremskrivninger (dec. og feb.)

Efter korrespondance med ADAM gruppe, vi aftalte at de retter ADAM-med orlov om et par uger. Vi genkører fremskrivninger igen, lige så hurtig vi modtager rettet ADAM-med orlov. Indtil den bliver vi nødt til at nøjes med de to versioner af SAM-K og LINE.

Som Irena skrev her:

Februar modellen med "qpae med orlov" som er skaleret med "ADAM-med orlov" til Fællesdrev F:\OM_MODELLER_702810\Basis_2017_Dec\ALFRED\SAM-K og LINE.

og 

December modellen med "qpae uden orlov" som er skaleret med "ADAM-uden orlov" til Fællesdrev: F:\OM_MODELLER_702810\Basis_2017_Dec\ALFRED\SAM-K og LINE gl

 

Jeg fortalte om dette problem på brugergruppemødet d. 11.01.2018. Jeg beklæger hvis vi skabte forvirring hos jer, men vi synes at det er noget I skal være orienteret.

Vi vil gerne opdatere fremskrivningsnotat og teknisknotat når vi har genkørte LINE med den rettede ADAM-med orlov.

 

Venlig hilsen,

Nino og Model Team

 

 

 

Irena S posted this 12 februar 2018

Til brugerne af den regionale model for erhverv og beskæftigelse,

 

Basis_2017_Dec er nu opdateret på grund af ny ADAM fremskrivningsdata.

Følgende præsentationer er opdaterede:

F:\OM_MODELLER_702810\Basis_2017_Dec\ALFRED\ADAMfremskrivning

F:\OM_MODELLER_702810\Basis_2017_Dec\ALFRED\ KVALITETstjek

F:\OM_MODELLER_702810\Basis_2017_Dec\ALFRED\SAM-K og LINE

F:\OM_MODELLER_702810\Basis_2017_Dec\ALFRED\SAM-K og LINE alternativ

F:\OM_MODELLER_702810\Basis_2017_Dec\ALFRED\SPECIALtabeller\RegArbMarUdd

Gamle SAM-K og LINE og SAM-K og LINE alternativ ligger under den samme mappe, men med datoer i navnene.

 

Hvis I har kommentarer eller spørgsmål, sig endeligt til.

Med venlig hilsen

Irena


Our 69 members have posted 285 times in 107 discussions