I LetteTabeller BNP mv. mangler alle oplysninger ud over bruttoværditilvæksten i 2014. Det betyder naturligvis, at BNP bliver unaturligt lav i 2014, og at der således fremkommer et unaturligt stort BNP-fald i 2014 og en tilsvarende unaturligt stort BNP-vækst i 2015.