Hej Bjarne - 

Jeg vil gerne vide hvordan eud-reformenen fra 2015 - der fx skal øge tilgang, gennemførsel og kvalitet af erhvervsuddannelser - indgår i LINEs arbejdsmarkedsmodel. 

Desværre vil de fulde effekter af sådan en reform først vise sig om lang tid, fordi vi har valgt en lang trend i de unges uddannelsesvalg. Men måske reformen alligevel indgår mere direkte på udbudssiden via erhvervsfrekvensen som udelukkende fremskrives med ADAM. Eller hvordan bliver deltagelsen estimeret, ved du det?

På efterspørgselssiden har vi også valgt en lang trend i uddannelsesfordelingen. Men vil reformen påvirke produktionen i LINEs arbejdsmarked på kort sigt? På længere sigt tænker jeg reformen øger kvaliteten af uddannelsen og at øget udbud trækker efterspørgslen med sig? 

Har du mon et hurtigt bud?

vh vivi