Danmarks statistik har skiftet gruppering af uddannelser sådan at de nu bruger DISCED-15 i stedet for Forspalte1/DUN som tidligere (se www.dst.dk/disced-15 for yderligere information).

Det betyder at fordelingen på uddannelser i modellen i øjeblikket ikke helt kan sammenlignes med Statistikbankens uddannelsestal idet en del uddannelser har skiftet klassifikation (under linket ovenfor findes Matrix1.xlsx som illustrerer ændringerne i 2012).

Vi er lige nu ved at undersøge udbredelsen af DISCED-15 og forventer at anvende denne gruppering af uddannelser fra næste modelversion.

I Peg-og-klik kan Statistikbankens uddannelsesgruppering trækkes ved at bruge variablen HFAUDD og formatet HFAUDD_10a.