Uddannelseskoden i SAM-K og LINE – revision af uddannelsesfordelingen i Basisversion_2015_AUG

I forlængelse af indlæg fra Steinar Stefansson, Region Midtjylland (tak for det) om ny uddannelseskode har vi kigget nærmere på spørgsmålet:

Jens Clausen har informeret jer om, har Danmarks Statistik har skiftet gruppering af uddannelser sådan at de nu bruger DISCED-15 i stedet for Forspalte1/DUN.

Vi har derfor i SAM-K og LINE nogle udfordringer med de nye – og gamle uddannelseskoder – i registerdata og den nye RAS:

Den seneste version af SAM-K og LINE (august 2015) er baseret på DUN. Hertil kommer at de nye RAS-data omfatter data fra 2008 til 2013. I SAM_K LINE (BASIS_2015_AUG) har vi derfor rettet ”trend-perioden” (dvs. den periode, som benyttes til at fremskrive uddannelsesfordelingen i erhvervene og i befolkningen) fra en ”lang” (2000-2014) til en ”kort” trendperiode (2008-2014): I 2007/8 er der et dataspring mellem gammel og ny RAS, der gør det umuligt at anvende en længere trendperiode.

Ændringen har givet nogle spring ved overgangen fra SAM-K (2014) til modeldata (2015- ) – især for gruppen ”ufaglært/uoplyst”. Det skyldes bl.a., at trendperioden er blevet relativ kort – og ”konjunkturafhængig” mv. Det har især berørt de ”store uddannelsesgrupper (ufaglært/uoplyst og visse grupper af faglærte).

Vi har derfor eksperimenteret med en mere robust trend-fremskrivning. Resultatet heraf er nu tilgængelig under ”CRTdata\alle\MODELLER\BASIS\BASIS_2015_AUG\SAM-K og LINE – 01092015”. Vi vil anbefale, at I benytter den reviderede fremskrivning i jeres arbejde med fremskrivninger af de regionale arbejdsmarkeder fordelt på uddannelser.

Parallelt hermed eksperimenterer vi med en ny basisversion, som baserer sig på den ny uddannelsesaggregering (DISCED-15), som Danmarks Statistik vil benytte i fremtiden – og har introduceret i statistikbanken i foråret. Når vi har en testversion klar vil vi meddele jer dette og gøre den tilgængelig på share-maskinen.