Foreløbige persondata for 2017 er nu tilgængelige i Peg-og-klik. Nogle variabler mangler og data er ikke fuldt validerede.

Jeg forventer at de endelige 2017-data med nye variabler er klar medio maj.

Mvh  Jens