Fejl i uddannelsesfordelte data?

Steinar Stefansson posted this 29 marts 2016

Det ser ud til at der er en fejl i nogle af de nye detaljerede uddannelsesdata, som findes under specialtabeller i Alfred.

I Beskæftigelsesdata fremgår det i tabellen for grundskole-, gymnasiale- og erhvervsuddannelser, at der er 0 med Internationale gymnasiale uddannelser og 162.747 med Grundskolefag for voksne.

I den tilsvarende tabel for Arbejdsstyrken er der derimod 0 med Grundskolefag for voksne og 10.850 med Internationale gymnasiale uddannelser. I tabellerne for Befolkning og Arbejdsløse ses samme fordeling. 

Tallene er for hele landet.

Det ser ud til at der er byttet om på nogle kategorier i beskæfigelsestabellen, herunder at den værdi som fremkommer under Grundskolefag for voksne skulle være placeret i Almengymnasial uddannelse og den værdi som fremkommer under Almengymnasial uddannelse skulle være placeret i Erhvervsgymnasial uddannelse osv..

Derudover ser det ud til at når de uddannelsesfordelte data i Alfred for de forskellige socioøkonomiske grupper (beskæftigede, arbejdsstyrken, befolkning osv.) sammenlignes med tilsvarende data fra statistikbanken, så er der en mindre forskel. Fx er antallet af personer med en grundskoleuddannelse i arbejdsstyrken i Midtjylland på 137.450 i statistikbanken, mens tallet er 137.316 i Alfred. Det samme kan ses for de øvrige uddannelsesgrupper. Summen - dvs. arbejdsstyrke i alt - er derimod ens. 

5 Comments
Order By: Standard | Newest | Votes
Bjarne posted this 05 april 2016

Hej Steiner

Tak for tilbagemelding. Irena Stefaniak vil kigge på problemet, når hun vender tilbage fra ferie i næste uge. Venlig hilsen

Bjarne

Irena S posted this 12 april 2016

Kære Steinar,

Tak for din undersøgelse.

Jeg har lige tjekket, at der var en fejl i indekser i den hoved fil i systemet. Jeg har læst filer igen for den første uddannelsesgruppe og nu ser det fint ud. Det tager 2-3 dage for at blive færdig på vores lokal maskine.

For kort sigt kan man rykker alle tre rækker ned, fra "Grundskolefag for voksne", for alle beskæftigelsestal.

Sig endeligt til, hvis du har kommentarer eller spørgsmål.

 

Mvh. Irena

Steinar Stefansson posted this 12 april 2016

Hej Irena

Har du også mulighed for at tjekke om værdierne/tallene for de uddannelsesfordelte data er korrekte?

Det ser ud til at uddannelsesfordelte tal for fx arbejdsstyrken i Alfred er lidt forskellige fra tilsvarende tal i statistikbanken/DST. Summen er ens, men fordelingen er lidt forskellig. Se sidste afsnit i mit indlæg ovenfor.

Vh. Steinar

Jens posted this 13 april 2016

Hej Steinar

Jeg er ret sikker på at forskellen skyldes at der er anvendt lidt forskellige populationer, det vil give en lille forskel afhængigt af om der bruges RAS- eller ultimobefolkning.

For at undersøge nærmere har jeg brug for at vide præcis hvilken tabel fra Statistikbanken du ser på, så vil du ikke sende mig et skærmdump eller lignende?

Mvh  Jens

Jens posted this 18 maj 2016

Hej Steinar

Tak for tabellen du sendte, det var en stor hjælp. I tabellerne du sendte kan man se at de samlede antal er de samme i Statistikbankens RAS203-tabel og Alfred mens fordelingen på uddannelsestyper er forskellig. Grunden til forskellene er kort fortalt, at DSTs RAS-statistik endnu ikke bruger den nye opdeling af uddannelser som bruges i DSTs uddannelsesstatistik og som vi bruger i Alfred.

Det er ikke klart hvornår RAS-statistikken skifter til ny uddannelsesklassifikation. På spørgsmålet svarer DST: "Eftersom de seneste tal i RAS er fra 2014, har det endnu ikke være relevant at se nærmere på den nye klassifikation. Det er derfor endnu ikke klart, hvori og hvornår ændringerne vil have betydning for RAS, men eftersom RAS modtager data fra uddannelsesregistret, så vil ændringen også få betydning for RAS."

Jeg håber det forklarer forskellene, ellers må du sige til.

Mvh  Jens


Our 53 members have posted 286 times in 108 discussions