HASTER: Fejl?

markdria posted this 11 januar 2016

Vedr. version "01092015" i SamK-LINE: I skriver i tidligere indlæg:

"Vi vil anbefale, at I benytter den reviderede fremskrivning  i jeres arbejde med fremskrivninger af de regionale arbejdsmarkeder fordelt på uddannelser."

Hvad betyder det? At vi kun skal bruge den model, hvis vi vil opdele på uddannelser? Og stadig bruge den oprindelige basis 2015 august til alle andre data?

Det viser sig nemlig, at der er kæmpestor forskel på fremskrivninger i især 2015 og 2016 for så vidt angår beskæftigelse, arbejdsløse og i en vis grad også arbejdsstyrke. Det ser ud som om det er den reviderede version (01092015), der skyder helt forbi. Se vedhæftede fil.

Eksempel:

Beskæftigelse på arbejdssted i Hovedstaden i 2015: 947.554 i den oprindelse version og 966.461 i den nye "01092015". Det svarer til en forskel på 18.907. Det er ret mange i forhold til, at det er et ret tidligt fremskrivningsår.

 

Så hvilken model skal vi bruge?

 

Det haster med svar.

 

Venligst

Mark

  

Last edited 12 januar 2016

2 Comments
Order By: Standard | Newest | Votes
Bjarne posted this 12 januar 2016

Kære Mark

I skal benytte den seneste version af SAM-K og LINE - 01092015. Her har vi søgt at forbedre fremskrivningen især med udgangspunkt i nye RAS-data og ny uddannelsesaggregering fra Danmarks Statistik. Men som jeg søgte at illustrere med oplægget på brugergruppemødet i september i Vejle og som også meddelt i forhold til problemerne med nye uddannelseskoder (Jens Clausens indlæg på brugerforum), er ikke vi fuldt tilfredse med den seneste version. I oplægget sammenlignede jeg de tidligere 7 fremskrivninger (som har været meget robuste) med den nyeste (SAM-K og LINE -01092015). Med den seneste har vist sig større udsving bl.a. vedr. ufaglærte og faglærte end hvad jeg finder realistisk, ligesom den regionale udvikling i beskæftigelsen også giver større forskelle i fremskrivningerne end tidligere set.

Årsagen er især databruddet i 2008 i forbindelse med DST nye arbejdsmarkedsdata og ny uddannelsaggregering, som har medført, at vi har måtte ændre "trend-året" (nu 2008 imod tidligere 2000). Ændringer i trendåret - og eksperimenter med at udbedre det - har betydet ændringer i fremskrivningsresultaterne, bl.a. på beskæftigelsesfremskrivningen for region Hovedstaden, hvis man sammenligner SAM-K og LINE -01092015 med den første fremskrivning.

Vi kigger nærmere på alle disse spørgsmål i forbindelse med den nye fremskrivning, som kommer i starten af februar. Her tror vi, at i hvert fald spørgsmålet om uddannelsesaggregeringen er løst ved overgang til Danmarks Statistiks nye uddannelsesaggregering. Mens den (tvungne kortere) trendperiode, som dækker over forskellige konjunkturfaser, ikke er uproblematisk, fordi den medfører større spring i udviklingen. Problemet løses i takt med at der føjes flere år til beskæftigelsesdata som samtidig bliver mere sammenlignelige mht. konjunkturfaserne.

Jeg håber, at det hjælper på en ikke ideel situation og at de kommende fremskrivninger - dels på grund af "længere dataserier" dels på grund af større erfaring - vil vise sig mere stabile.

Venlig hilsen

Bjarne

 

markdria posted this 13 januar 2016

Hej igen

Jeg har vedhæftet en figur med arbejdsløse for Syd og Midt for hhv. den oprindelige version og så den nye 01092015.

Jeg vil stadig kraftigt fraråde, at den nye bruges (hvis behovet ikke er opdeling på uddannelse). Det fremgår vist tydeligt af figuren hvorfor. Bjarne, er du enig?

vh Mark


Our 70 members have posted 285 times in 107 discussions