Hej,

Vi er igang med at dykke ned i et problem med en svag nordjysk produktivitetsudvikling 2010 - 2011, ved at analysere på udviklingen i produktionsværdien, vareforbruget og arbejdstimer for at finde forklaringer. Desuden har vi set på brancheforskelle - først via Nationalregnskabets regionale regnskaber i statistikbanken (10 brancher), derefter SAM-K (37) og endelig via. datainput SAM-K (117).

Den samlede produktivitetsudviklingen er selvfølgelig et komplekst sammensat  billede, hvor nogle brancher udvikler sig bedre end landsgennemsnittet, mens andre går tilbage. Alligevel er der specielt en ting der springere i øjene, nemlig branchen "fremstilling af andre maskiner", hvor en meget voldsom stigning i vareforbruget 2010 - 2011 i Mariagerfjord kommune, alene ser ud til at kunne forklare en uforholdsmæssig stor del af det samlede problem.

Her er vi så blevet i tvivl om hvorvidt der på dette meget detaljerede niveau er tale om beregnede tal, eller en reel opgørelse i KRNR? Hvis tal er beregnede så opsumer gerne lige for mig (og måske også andre) på hvilket niveau KRNR bygger på bottom up - data. Hvis der derimod ikke er tale om beregnede tal kunne jeg godt tænke mig at få Ulla Ryder til at tjekke om der kunne være en fejl i opgørelsen.

Vh, Frederik