Brugergruppemøde - Forår 2018

Nino posted this 26 april 2018

Kære Brugere,

Vi vil gerne invitere jer til Brugergruppemøde

   Tid: 30.05.2018, kl. 09:30 – 17:00

   Mødested: BS Jørgensen, Rolighedsvej 25A, 1.sal., 1958 Frederiksberg

!!!Husk, venligst at sætte kryds i kalender. Vi sender dagsorden og praktiske detaljere snarest muligt.

Mange hilsner,

CRT Modelteam

 

 

1 Comments
Order By: Standard | Newest | Votes
Irena S posted this 06 juni 2018

Kære Brugere,

 

1. Der er nu en ekstra geografisk aggregering til RARområde.

I kan læse mere om det hèr: https://www.star.dk/om-styrelsen/raad/de-regionale-arbejdsmarkedsraad/ 

Så i stedet for syv er der nu otte geografiske opdelinger i ALFRED præsentation. Og de ligger nu på F-drevet.

 

2. Under ”Dokumention” mappen ligger der også fire ekstra filer: tre kataloger og liste over termer i SAM-K og LINE.

3. Til dem, der har spurgt mig om ”Population” præsentation, som ligger under ”DATAinputSAM-K” mappe:

a) antal ”døde” er nu korigeret;

b) ”Uddannelse begivenhed” tilgang / afgang (begivenhed betyder, at det er antal personer, som er under igangværende uddannelse - 10 Grundskole, 15 Forberedende uddannelse, 20 Gimnasialle udd og 29 Erhvervsfaglige grundforløb – I primo år og er under igangværende uddannelse i ultimo år, men højere igangværende uddannelse, altså: 30 Erhvervsfaglige uddannelse, 35 Adgangsgivende uddannelsesforløb, 40 KVU, 50 MVU, 60 BACH, 70 LVU, 80 PhD)

-> som vi så sidste gang var antal personer det samme, på trods af at I skifter ALDER_pri eller KOEN_pri; men det ikke er det samme når I skifter HUD_pri. After undersøgelser har jeg fundet, at ”Uddannelse - tilgang” og ”Uddannelse - afgang” er to forskellige variabelnavne med har den samme information (antallet er det samme) om køn, alder og bopælskommuner, men ikke om uddannelse.

 

Hvis I har flere spørgsmål eller har problemer i ALFRED kørsel, etc, sig eller ring til os.

 

HUSK! Der kommer SAM-K og LINE opdatering på grund af distribution af personer inden for arbejdskommuner i 2016, samt opdatering af befolkningsfremskrivning.

Jeg vil informere jer, når alt er på plads.

 

Med venlig hilsen, Irena


Our 56 members have posted 277 times in 104 discussions