Beskæftigelse

markdria posted this 16 september 2015

Hej

Lige et par kommentater og spørgsmål vedr. beskæftigelsen:

 

1) Er der (stadig) databrud i RAS? (Før var der databrud fra 2008 til 2009)

2) Beskæftigelsen stiger fra godt 8.000 udenfor regioner til over 70.00 i 2006 og ned igen året efter. Her må være tale om en åbenlys fejl.

3) Fra 2023 til 2024 i fremskrivningen er der nogle meget kraftige knæk for så vidt angår Sjælland og til dels Hovedstaden. Er der nogen forklaring på det? Andet end fejl?

 

vh Mark

 

1 Comments
Order By: Standard | Newest | Votes
Bjarne posted this 16 september 2015

Tak for de rejset spørgsmål. Kommentarerne nedenfor vedrører "SAM-K og LINE - 01092015":

Ad 1) Det er ny RAS, som omfatter årene 2008 til 2013, mens data vedr. 1996 - 2007 er gammel RAS. Så der er databrud fra 2007 til 2008. Og der er stadigvæk ikke indføjet ny uddannelseskode og ejerforholdskode i ny RAS (2008-2013) - det arbejder vi på.

Ad 2) Der er her tale om gamle registerdata (RAS). Og der er tilsyneladende et problem med 2006 i Uden for regionerne. Disse data er opsummeringer fra registerdata, så jeg har videresendt spørgsmålet til Irena og Jens, som vil se på det.

Ad 3) Fremskrivningen i ADAM har ikke videreført fordeling af udviklingen i det individuelle offentlige forbrugs andel af det samlede offentlige forbrug efter 2023. Modellen har derfor benyttet fordelingen i 2014 (seneste dataår). Jeg er ved at genkøre modellen for 2024 til 2035 med en antagelse at fordelingen svarer til den, som var gældende i 2023.

Venlig hilsen

Bjarne


Our 62 members have posted 273 times in 102 discussions