Som omtalt ved sidste brugergruppemøde er Overvågningsprojektet ved at blive lagt under projektdatabaseordning hos Danmarks Statistik. Dette vil få en del betydning for arbejdsgange i forbindelse med udvikling og opdatering af modeller og grunddata, men vil forhåbentlig ikke få større betydning for adgangen til modeller og grunddata (peg-og-klik). Der er dog et par konkrete ting som vil være anderledes:

- Kun adgang til mikrodata vha Peg-og-klik idet grunddata er låst med password efter krav fra Danmarks Statistik. Bemærk dog, at hvis brugere har behov for at analysere mikrodata ud over hvad der er muligt vha Peg-og-klik kan der oprettes seperat projekt til dette.

- Peg-og-klik bruger ikke længere aggregeringsfiler ("agg_<varnavn/beskrivelse>.sas") til at aggregere akser, men bruger i stedet SAS-formater, der skal ligge i filer navngivet: "fmt_<varnavn/beskrivelse>.sas". De faste formater ligger i mapperne Pers_Agg og Virk_Agg på fællesmaskinen og kan bruges som udgangspunkt for egne formater. Derudover kan Excel-regnearket "Agg2fmt.xls" være en hjælp til at danne formater ud fra eksisterende aggregeringer. Sig endelig til hvis omlægning til SAS-formater giver problemer, så vil jeg prøve at hjælpe.

Mvh Jens